روش ارسال بصورت پس کرایه با باربری یا تیپاکس می باشد.محصولات خریداری توسط شما پس از ثبت در کمترین زمان ممکن ارسال خواهد شد .